Rovdjurscentret De 5 Stora

Nya rön om vargens domesticering

Det har förekommit flera olika teorier om hur det gått till när vargen blev hund. En teori går ut på att vargen tämjdes för att hjälpa till i jakten, medan en annan menar att vargen utvecklades till en tidig typ av hund som levde på matrester, men båda teorierna har varit delvis problematiska. Den sistnämnda då domesticering över flera generationer borde avbrutits i perioder med brist på mat och där människans eget näringsintag borde prioriterats.

Studier visar dock att människor som jagar i arktiska och subarktiska områden mest tillgodogör sig de allra fettrikaste delarna av bytesdjur och därmed lämnar proteinrika matrester efter sig. Vargens förmåga att smälta protein är betydligt bättre än människans, varför urhunden och människan inte hamnade i ekologisk konkurrens med varandra och möjliggjorde en obruten domesticeringskedja. Om detta skriver Finska Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.