Rovdjurscentret De 5 Stora

Eventuellt vargpar i Skåne

Länsstyrelsens i Skåne nyligen spårat två vargar som går bredvid varandra i Kristianstadstrakten. Det är första gången i modern tid som två vargar syns tillsammans i Skåne. Länsstyrelsen kan inte dra några slutsatser om huruvida det är ett etablerat vargpar eller inte ännu, men de är angelägna om att få in fortsatta observationer. Detta skriver Länsstyrelsen Skåne.