Rovdjurscentret De 5 Stora

Björnstammen ökar i Västernorrland och Jämtland

Hösten 2020 genomfördes björnspillningsinventering i Västernorrland och Jämtlands län. Resultaten visar att björnstammen i dessa län vuxit sedan 2015. Länsstyrelsen och Naturhistoriska riksmuseet beräknar nu att björnstammen i båda länen består av totalt 1472 björnar. År 2015 uppskattades antalet björnar till 1179 stycken. Om detta skriver länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtland.

Björnstammen i Jämtlands län beräknades till 1 044 björnar hösten 2020. År 2015 beräknades björnstammen till 907 björnar.

Björnstammen i Västernorrlands län beräknades till 442 björnar hösten 2020. r 2015 beräknades björnstammen till ca 350 björnar.