Rovdjurscentret De 5 Stora

Inga stora förändringar av järvstammen

Resultatet av 2021 års järvinventering visar att antalet järvar i Sverige är ungefär på samma nivå som 2020. Populationen ligger fortfarande över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är 600 individer. Det skriver Naturvårdsverket.

Baserat på de antal föryngringar, som hittats 2019–2021 beräknas den svenska delen av populationen till 637 järvar. Populationsuppskattningen för Skandinavien som helhet är 1023 individer. Totalt hittades 160 järvföryngringar i Skandinavien under inventeringen 2021, varav 100 i Sverige och 60 i Norge.