Rovdjurscentret De 5 Stora

Forskare djupt oroade över planerad massjakt på varg

18 forskare skriver i tidskriften Science om riksdagens förslag om att döda varannan varg i Sverige. Forskarna anser att det är orimligt med jakt på en så liten, inavlad population och att vetenskapliga råd för att förbättra situationen har ignorerats.

I våras beslutade S-regeringen och en majoritet i riksdagen (M, SD, KD och C) att arbeta för att mer än halvera antalet vargar i Sverige, från över 400 till 200. Beslutet från regeringen grundar landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) på att ”människor hör av sig” till henne. Men det finns en stor acceptans för varg i Sverige och den ökar. 2014 gjordes en stor opinionsmätning av Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. 66 procent av de tillfrågade var positiva till att det finns varg i Sverige och bara 13 procent var negativa. Sedan dess har stödet för varg ökat. 2021 kom en studie som visade att acceptansen ökat till att 69 procent är positiva till varg och bara 12 procent ogillar att det finns varg i Sverige.
Det skriver Natursidan.se.