Rovdjurscentret De 5 Stora

Vargar och bävrar pekas ut som nyckeldjur för att återskapa ekosystem i USA

Att gynna varg och bäver är ett effektivt sätt att förbättra ekosystemen i stor skala, enligt en ny studie från USA. En tidigare studie kom fram till att de även är nyckelarter i Europas natur.

Både EU och USA har uttalat tydliga målsättningar om att rättsligt skydda minst 30 procent av landytan och USA:s president Joe Biden förtydligade att de måste ”bevara, koppla samman och återställa land, vatten och djurlivet som vi alla är beroende av”. För att göra det så effektivt som möjligt bör man fokusera på att återskapa potentiella livsmiljöer för vargar och bävrar eftersom det skulle ge ”kraftfulla, vidsträckta ekologiska effekter” om de tilläts uppnå ”ekologiskt effektiv täthet”. Det skriver författarna bakom en ny studie kallad ”Rewilding the American West”. De har kommit fram till att nästan 500 000 kvadratkilometer av statligt ägd mark skulle kunna göras om till ett nätverk av vild, artrik natur.
Det skriver Natursidan.se.