Rovdjurscentret De 5 Stora

Lodjur tar invasiva mårdhundar i Finland

Finland håller på att ta fram en ny förvaltningsplan för rovdjur. I den lyfts det fram att lodjur kan decimera bestånd av de invasiva mårdhundarna.

Forskning i Finland har visat att lodjur inte bara äter rådjur och harar, de tar även mindre rovdjur såsom mårdhundar. I vissa områden kan de decimera mårdhundarnas lokala bestånd kraftigt och minskar därmed de invasiva rovdjurens påverkan på den biologiska mångfalden. Detta framhålls i en ny förvaltningsplan för finska rovdjur som Jord- och skogsbruksministeriet i Finland håller på att ta fram. Om detta skriver Natursidan.se