Rovdjurscentret De 5 Stora

Klart med skyddsjakt på närgången varg

Länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt på den varg som befunnit sig i närheten av människor i Södermanlands län.
Länsstyrelsen i Södermanlands län har beslutat om skyddsjakt på den varg som vid upprepade tillfällen uppehållit sig i närhet av människor inom delar av Nyköpings-, Trosa- och Gnesta kommun.

I beslutet skriver länsstyrelsen:

”Vid avvägning mellan de motstående intressena i ärendet om att förhindra allvarlig skada samt att tillgodose god bevarandestatus av vargstammen, bedömer länsstyrelsen att det i denna situation behövs skyddsjakt för att förhindra att vargen på sikt riskerar att utgöra fara för människor och tamdjur. Vidare bedömer länsstyrelsen att samtliga förutsättningar för beslut om skyddsjakt är uppfyllda under förutsättning att föreskriva villkor i beslutet följs.”
Detta skriver Svensk Jakt.