Rovdjurscentret De 5 Stora

Den svenska lodjursstammen fortsätter öka

Resultaten från årets inventering visar att det finns omkring 1 450 lodjur i Sverige. Populationen ligger med marginal över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer.

- I Sverige registrerades 246,5 familjegrupper under den senaste inventeringsperioden. Det är en uppgång från förra året då 213 familjegrupper dokumenterades. Det är dock viktigt att även se över trenden några år tillbaka för att få en bättre bild, säger Jens Andersson, tf. chef för Viltanalysenheten.

Årets inventeringssäsong är den åttonde säsongen med gemensam skandinavisk inventeringsmetodik och resultaten är därmed jämförbara fr.o.m. 2013/2014.
Detta skriver Naturvårdsverket.