Rovdjurscentret De 5 Stora

Att möta människors oro och rädsla för björn och varg

Människors oro och rädsla för stora rovdjur har under de senaste tio åren studerats inom tvärvetenskapliga samarbeten mellan miljöpsykologi, emotionspsykologi och viltekologi. Forskningen har fokuserat på att förstå underliggande orsaker till människors oro och rädsla samt att utveckla och utvärdera olika förvaltningsåtgärder för situationer då människor uttrycker rädsla för stora rovdjur.
Detta skriver Naturvårdsverket på sin hemsida.