Rovdjurscentret De 5 Stora

Forskare oroas av rådjurens tillbakagång

Rådjursstammen har minskat i stora delar av landet. Frågan är om det går att öka antalet rådjur igen? Vi lät rådjursforskaren Petter Kjellander ge sin syn på saken.

Rådjuret är ett av våra viktig­aste jaktvilt. Men frågan är om vi inte tar rådjuret lite för givet? De ska tåla rekordhögt rovdjurstryck, omfattande jakt, ibland hårda vintrar och hårt trafikerade vägar.

På vissa håll i landet går det vackra klövviltet kräftgång och i bästa fall gör vi jägare några godtyckliga åtgärder och hoppas att de ska räcka för att rådjuren ska bli fler.

Men gör vi verkligen rätt saker – och gör vi tillräckligt?

Petter Kjellander är professor och verksam vid Sveriges lantbruks­universitet, SLU, i Grimsö. Han har ägnat en stor del av sin forskning åt rådjuren.
Så här ser han på de olika metoder som finns för att försöka bygga upp rådjursstammen.