Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursskador på får minskar i Norge

Antalet får som tas av rovdjur i Norge är det lägsta sedan millennieskiftet. När det gäller skador orsakade av varg redovisas den lägsta siffran sedan 2011.

Siffrorna från Rovbase visar att antalet påvisade skador orsakade av rovdjur har minskat när det gäller varg, lodjur och järv. När det gäller björn har man dock kunnat se en ökning. Totalt anmäldes det 1 500 fall förra året.

– Vi har inte sett så få skador sedan Statens Naturoppsyn (motsvarande Naturvårdsverket) övertog uppdraget med att registrera rovdjursskadorna 2001, säger Pål Prestrud på Statens Naturoppsyn i ett pressmeddelande.

Antalet får och lamm som skadats av varg hittills i år uppgår till 367. Motsvarande siffra för 2015 var 476. Inte sedan 2011 (242) har antalet får skadade av varg varit så lågt, enligt siffror från det norska miljödepartementet.